Gegevensbescherming

1. Privacybeleid

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en streven ernaar om u uitgebreide informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens. In het volgende privacybeleid vindt u uitleg over hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt, ons bezoekt op socialmedia of contact met ons opneemt.

In de regel worden de persoonsgegevens van u die wij verzamelen rechtstreeks van u verkregen. De rechtsgrondslag is, in het bijzonder, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR).

Versie 1.7

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de GDPR
De verantwoordelijke partij voor de verwerking van gegevens in de zin van artikel 4 lid 7 van de GDPR die verantwoordelijk is voor de verwerking van de hieronder beschreven gegevens is:

PreZero Belgium BV

Delori-Maeslaan 1
9940 Evergem
België

E-mail: account.be@prezero.com
Telefoon: +32 (0)9 3966230

2. Communicatie via e-mail/telefonisch/per post/contactformulier

2.1 Doelen van de verwerking/rechtsgrondslag

Wij behandelen alle persoonsgegevens die wij via e-mail, telefonisch, per post of contactformulier van u ontvangen vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het beperkte doel van het behandelen van uw vraag. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 sub f van de GDPR. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in het reageren op uw vragen ter verzekering en bevordering van de klanttevredenheid.

Wanneer u ons persoonsgegevens stuurt doordat u contact met ons opneemt voor het initiëren of uitvoeren van een bestaande contractuele relatie, is artikel 6 lid 1 sub b van de GDPR de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking.

2.2 Ontvangers/categorieën van ontvangers

In de regel geven wij de gegevens niet door aan derden buiten PreZero Belgium BV. In uitzonderlijke gevallen laten wij een verwerker de gegevens namens ons verwerken. Dergelijke verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en contractueel gebonden overeenkomstig artikel 28 van de GDPR.

2.3 Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ons echter niet de gegevens verstrekt die wij nodig hebben voor het behandelen van uw verzoek, kunnen wij dit niet behandelen of hierop reageren.

2.4 Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn

Alle informatie die wij van u ontvangen wanneer u navraag doet, wordt uiterlijk 90 dagen nadat het definitieve antwoord naar u verzonden is door ons verwijderd of op een veilige manier geanonimiseerd. De informatie wordt 90 dagen bewaard voor het geval dat u na antwoord van ons ontvangen te hebben opnieuw contact met ons opneemt over dezelfde zaak en wij naar onze eerdere correspondentie moeten verwijzen. Op basis van ervaring krijgen wij na 90 dagen normaliter geen vragen meer met betrekking tot onze reacties. Wanneer u uw rechten als betrokkene doet gelden, zullen uw persoonsgegevens drie jaar na de definitieve reactie bewaard worden voor het documenteren van het feit dat wij u uitvoerige informatie hebben verstrekt en dat aan de wettelijke vereisten werd voldaan.

Persoonsgegevens die u ons stuurt als onderdeel van het initiëren of uitvoeren van een contract zullen uiterlijk na 12 jaar worden verwijderd.

3. Gegevens die verwerkt worden wanneer u de website bezoekt

3.1 Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking

Wanneer u deze website bezoekt, worden logbestanden gegenereerd die de volgende informatie bevatten:

de website/applicatie via dewelke u toegang heeft verkregen tot onze site (referrer URL);
het IP-adres;
de datum en het tijdstip van toegang;
het klantverzoek;
de http-responscode;
de doorgegeven hoeveelheid gegevens;
de naam en URL van het opgevraagde bestand;
informatie over het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt;
de naam van uw internetaanbieder.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 sub f van de GDPR. Ons gerechtvaardigde belang bestaat in ons belang bij het beschermen van onze systemen en het voorkomen van ongepaste en/of frauduleuze activiteiten telkens wanneer een gebruiker zich toegang tot deze website verschaft.

Waar verwerking van bovengenoemde gegevens nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een contractuele relatie verwerken wij uw gegevens op grond van artikel 6 lid 1 sub b van de GDPR.

3.2 Ontvangers/categorieën van ontvangers

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat uw gegevens toegankelijk zijn ten behoeve van ondersteuning en onderhoud door Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland, omdat onze website namens ons op door Schwarz IT KG verstrekte servers wordt beheerd.

3.3 Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dergelijke gegevens zullen echter om technische redenen worden verwerkt zodra u zich toegang verschaft tot onze site. De enige manier waarop u verwerking van uw gegevens kunt voorkomen is door te stoppen met het gebruiken van onze website.

3.4 Bewaartermijn

Wij bewaren bovengenoemde gegevens gedurende een periode van 10 jaar.

4. Cookies

Wij, PreZero Belgium BV, Delori-Maeslaan 1, 9940 Evergem, België zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de gegevensverwerking in verband met het gebruik van ""cookies"" en andere soortgelijke technologieën voor het verwerken van gebruiksgegevens in alle (sub)domeinen op www.prezero.be.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten ook geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. De cookie slaat bepaalde informatie op die verband houdt met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij ons onmiddellijk bewust zullen worden van uw identiteit.

Ook kunt u uw browser zo configureren dat telkens wanneer er een nieuwe cookie wordt geplaatst er een waarschuwing verschijnt. Dit maakt het gebruik van cookies transparanter voor u. Ook kunt u uw browser zo configureren dat de acceptatie van alle of sommige cookies uit bepaalde bronnen geweigerd wordt. Houd er echter rekening mee dat de functionaliteit van de website beperkt kan worden door het uitschakelen van cookies.

4.1 Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking

Cookies en de andere voor het verwerken van gebruiksgegevens gebruikte technologieën worden ingezet voor de volgende doelen, afhankelijk van de categorie van de cookie/andere technologieën:

Technisch noodzakelijk: Technisch noodzakelijke cookies helpen om een website bruikbaar te maken door het mogelijk maken van basisfuncties zoals navigatie van de site en toegang tot beveiligde pagina's. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.
Voorkeuren: met behulp van deze methoden kunnen wij rekening houden met uw daadwerkelijke of waargenomen voorkeuren om zo de gebruikerservaring te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw instellingen gebruiken om onze website te tonen in een voor u relevante taal. Dit kan ook betekenen dat wij het tonen van producten die mogelijk niet verkrijgbaar zijn in uw regio kunnen vermijden.
Statistieken: deze methodes maken het mogelijk voor ons om het ontwerp van onze diensten aan te passen door het produceren van geanonimiseerde statistische gegevens over hoe deze diensten gebruikt worden. Zo kunnen wij deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om te bepalen hoe wij onze websites beter kunnen aanpassen aan gewoonten van gebruikers.
Marketing: deze cookies maken het mogelijk voor ons om relevante advertentiecontent te tonen die gebaseerd is op een analyse van uw gebruiksgedrag. Via een gebruikers-ID (unieke identificator) kan uw gebruiksgedrag ook gevolgd worden op diverse websites, browsers of apparaten.
Afhankelijk van het doel kan het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor het verwerken van gebruiksgegevens gepaard gaan met het verwerken van met name de volgende soorten persoonsgegevens:

Technisch noodzakelijk:

input van de gebruiker voor het onthouden van input op meerdere subpagina's;
authenticatiegegevens voor identificatie van de gebruiker na het inloggen, waardoor u toegang kunt krijgen tot geautoriseerde content bij volgende bezoeken (bijv. toegang tot de klantportal);
beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen (bijv. het herkennen van herhaaldelijke mislukte pogingen tot inloggen);
vereiste gegevens.

Voorkeuren:

instellingen voor het aanpassen van de interface die niet aan een permanente identificator gekoppeld zijn.

Statistieken:

gepseudonimiseerde gebruiksprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze bevatten met name:
browsertype/browserversie;
gebruikt besturingssysteem;
referrer-URL (d.w.z. de pagina die u als laatste heeft bezocht);
hostnaam van de computer vanaf welke toegang wordt verkregen (IP-adres);
tijdstip van het serververzoek;
individuele gebruikers-ID; en
op de website getriggerde gebeurtenissen (surfgedrag).
Het IP-adres wordt routinematig geanonimiseerd, hetgeen in principe betekent dat het niet langer mogelijk is om u te identificeren.
Wij slaan de gebruikers-ID alleen samen op met de gegevens die u verstrekt (bijv. naam, e-mailadres) als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Op zichzelf kunnen wij de gebruikers-ID niet gebruiken om u te identificeren.

Marketing:

gepseudonimiseerde gebruiksprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze bevatten met name:
IP-adres;
individuele gebruikers-ID;
producten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent;
op de website getriggerde gebeurtenissen (surfgedrag).
IP-adressen worden routinematig geanonimiseerd, hetgeen in principe betekent dat het niet langer mogelijk is om u te identificeren.
Wij slaan de gebruikers-ID alleen samen op met de gegevens die u verstrekt (bijv. naam, e-mailadres) als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Op zichzelf kunnen wij de gebruikers-ID niet gebruiken om u te identificeren. Het kan gebeuren dat wij de gebruikers-ID en bijbehorende gebruiksprofielen met derden delen via aanbieders van advertentienetwerken.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van voorkeurs-, statistische en marketingcookies en soortgelijke technologieën is de door u krachtens artikel 6 lid 1 sub a van de GDPR gegeven toestemming. De rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies en soortgelijke technologieën is de door u krachtens artikel 6 lid 1 sub f van de GDPR gegeven toestemming. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van de technische stabiliteit en veiligheid van de werking van de website.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken/wijzigen zonder dat dit afdoet aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerking vóór de intrekking hiervan. Klik links onderaan de pagina om uw keuze te maken.

Voor een overzicht van de cookies en andere technologieën die wij gebruiken, met inbegrip van de betreffende doelen van verwerking, bewaartermijnen en eventuele betrokken externe aanbieders verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

4.2 Doorgifte van gegevens naar derde landen

Voor zover u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de betreffende cookies zullen uw gegevens worden doorgegeven naar de servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, als deze verwerkt worden met behulp van Google Analytics. Dit zal ook het geval zijn wanneer u YouTube-video's afspeelt. Sommige van deze servers bevinden zich in de Verenigde Staten. Gegevens worden doorgegeven op basis van modelcontractbepalingen voor gegevensbescherming van de EU.

Voor het beschermen van uw gegevens en het waarborgen van de veilige doorgifte van formulieren maken wij gebruik van Google reCaptcha, een door Google LLC (""Google"") op basis van artikel 6 lid 1 sub f van de GDPR verleende dienst. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit bovengenoemde doeleinden. De dienst voert een analyse uit van diverse gegevens om te bepalen of de gegevens ingevoerd werden door een persoon of door een geautomatiseerd programma (bot). De verkregen informatie wordt doorgegeven naar een server van Google in de VS en daar verwerkt. De verzameling en de analyse van die informatie maken het niet mogelijk voor ons of Google om u te identificeren. In het bijzonder combineert Google de informatie niet met uw persoonsgegevens.

Voor nadere informatie over Google reCaptcha raadpleegt u https://policies.google.com/privacy?hl=nl of https://policies.google.com/terms?hl=nl.

4.3 Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door het aanpassen van bovengenoemde instellingen, waarbij u de categorieën van cookies overeenkomstig selecteert, of door het intrekken of wijzigen van eventueel door u gegeven toestemming.

4.4 Bewaartermijn

Voor informatie over de termijn voor het bewaren van cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid. Wanneer "blijvend" wordt ingevoerd in de kolom "Levensduur", zal de cookie permanent opgeslagen blijven totdat de bijbehorende toestemming wordt ingetrokken.

5. Geïntegreerde ("embedded") YouTube-video's

Op onze website maken wij gebruik van geïntegreerde (""embedded"") YouTube-video's die opgeslagen zijn op http://www.YouTube.com en rechtstreeks vanaf onze website afgespeeld kunnen worden. Alle video's zijn geïntegreerd met ingeschakelde privacymodus, hetgeen betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker worden doorgegeven naar YouTube wanneer u de video's niet afspeelt. Gegevens worden enkel doorgegeven wanneer u de video's afspeelt. Wij hebben geen zeggenschap over deze doorgifte van gegevens.

Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en hoe YouTube gegevens verwerkt, kunt u vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Hier vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit opzicht en instellingen voor het beschermen van uw privacy. Adres en privacybeleid van YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

6. Onze socialmediasites

6.1 Verantwoordelijkheden Responsibilities

De verantwoordelijke partij voor het verzamelen en verwerken van hieronder omschreven gegevens (de verwerkingsverantwoordelijke) is in sommige gevallen PreZero Belgium BV zelf, en in sommige gevallen de aanbieder van het betreffende socialmediaplatform. Voor bepaalde soorten verwerkingen handelen wij en de exploitant van het platform als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 26 van de GDPR.

Wij maken gebruik van de volgende socialmediasites:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/prezero-belgium/

6.1.1 De exploitant van het platform als verwerkingsverantwoordelijke

Wij hebben slechts beperkt zeggenschap over de verwerking van gegevens door de exploitanten van socialmediaplatforms (bijv. het beheer van leden en de gedeelde informatie). In situaties waarin wij in staat zijn om invloed uit te oefenen en parameters kunnen instellen voor de gegevensverwerking, proberen wij om er binnen de begrenzingen van de ons ter beschikking staande opties voor te zorgen dat de exploitant van het socialmediaplatform met de gegevens omgaat op een manier die in overeenstemming is met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In veel gevallen zijn wij echter niet in staat om invloed uit te oefenen op de manier waarop exploitanten van socialmediaplatforms gegevens verwerken en weten wij ook niet precies welke gegevens zij verwerken.

Platformexploitanten die de gehele IT-infrastructuur van de dienst beheren hebben hun eigen privacybeleid en hun eigen gebruikersovereenkomsten met u (wanneer u een geregistreerde gebruiker van de socialmediadienst bent). De exploitant is eveneens als enige verantwoordelijk voor alle vragen met betrekking tot de gegevens van uw gebruikersprofiel, waar wij als bedrijf geen toegang toe hebben.

Nadere informatie over de door exploitanten van socialmediaplatforms uitgevoerde gegevensverwerkingen en uw rechten om bezwaar hiertegen te maken kunt u vinden in het privacybeleid van de betreffende exploitant(en).

LinkedIn:
https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy

6.1.2 PreZero Belgium BV als verwerkingsverantwoordelijke
6.1.2.1 Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking

Wij verwerken gegevens op onze socialmediasites met als doel het verstrekken van informatie aan klanten over diensten, acties, prijstrekkingen, specifieke onderwerpen en het laatste bedrijfsnieuws, het communiceren met bezoekers van onze socialmediasites met betrekking tot deze onderwerpen en het reageren op relevante vragen en positieve of negatieve feedback.

Wij behouden ons enkel het recht voor om content te verwijderen als dit noodzakelijk wordt. Wij kunnen uw content op onze site delen als dit één van de functies van het socialmediaplatform is, en met u communiceren via het socialmediaplatform. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f van de GDPR. De verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van onze PR-werkzaamheden en communicatie. Beheerders zijn niet in staat om invloed uit te oefenen op onze verwerking van uw gegevens in verband met communicatie met klanten of prijstrekkingen.

Zoals reeds vermeld zorgen wij, wanneer exploitanten van socialmediaplatforms ons hiertoe de mogelijkheid bieden, ervoor dat onze socialmediasites zo worden ontworpen dat zij zoveel mogelijk voldoen aan wetten inzake gegevensbescherming.

6.1.2.2 Ontvangers/categorieën van ontvangers

De door u op onze socialmediasites ingevoerde gegevens, zoals opmerkingen, video's, afbeeldingen, likes, openbare berichten enz. worden door de socialmediaplatforms gepubliceerd en worden op geen enkel moment door ons gebruikt of verwerkt voor andere doeleinden. Wij behouden ons enkel het recht voor om onrechtmatige content te verwijderen als dit noodzakelijk wordt. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn voor posts die inbreuk maken op rechten of de wet overtreden, opmerkingen die aanzetten tot haat, beledigende opmerkingen (seksueel expliciete content) of bijlagen (bijv. afbeeldingen of video's) die wetten met betrekking tot auteursrechten overtreden, inbreuk maken op morele rechten/publiciteitsrechten of in strijd zijn met het strafrecht.

Wij kunnen uw content op onze site delen als dit een van de functies van het socialmediaplatform is en wij kunnen communiceren via het socialmediaplatform. Wanneer u een vraag op het socialmediaplatform plaatst, kunnen wij, afhankelijk van het vereiste antwoord, u ook doorverwijzen naar veiligere manieren van communicatie waarbij vertrouwelijkheid gegarandeerd is. U heeft altijd de mogelijkheid om ons vertrouwelijke vragen te sturen op ons onder nummer 1 hierboven of in het onderdeel "juridische informatie" van onze website vermelde adres.

6.1.2.3 Verplichting om uw gegevens te verstrekken

U heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u onze socialmediasites enkel gebruikt voor het vinden van informatie verzamelen wij geen persoonsgegevens. Ook als u ons geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, kunt u nog steeds onze sites bezoeken, maar u zult dan geen gebruik kunnen maken van geavanceerde functionaliteiten zoals de nieuwsfunctie en de functie waarmee u afbeelden of opmerkingen kunt plaatsen enz.

6.1.2.4 Bewaartermijn

Alle informatie die wij van u ontvangen wanneer u navraag doet, wordt uiterlijk 90 dagen nadat het definitieve antwoord naar u verzonden is door ons verwijderd of op een veilige wijze geanonimiseerd. De informatie wordt 90 dagen bewaard voor het geval dat u na antwoord van ons ontvangen te hebben opnieuw contact met ons opneemt over dezelfde zaak en wij naar onze eerdere correspondentie moeten verwijzen. Op basis van ervaring krijgen wij na 90 dagen normaliter geen vragen meer met betrekking tot onze reacties. Wanneer u uw rechten als betrokkene doet gelden, zullen uw persoonsgegevens drie jaar na de definitieve reactie bewaard worden voor het documenteren van het feit dat wij u uitvoerige informatie hebben verstrekt en dat aan de wettelijke vereisten werd voldaan.

Alle openbare posts die u op onze socialmediasites plaatst, blijven voor onbepaalde tijd in de tijdlijn staan, tenzij wij deze verwijderen in het kader van het bijwerken van de informatie over het onderwerp, deze de wet overtreden of inbreuk maken op onze richtlijnen of ons beleid, of u de post zelf verwijdert. Wij hebben geen zeggenschap over de verwijdering van uw posts door de exploitant zelf. Het privacybeleid van de betreffende exploitant is derhalve van toepassing met betrekking tot de bewaartermijn.

6.2 Verwerking als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

In sommige gevallen handelen wij en de exploitant van de socialmediadienst als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 26 lid 1 van de GDPR:

Wij en de platformexploitant handelen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de door de exploitant van het socialmediaplatform gebruikte volgmethodes (webtracking). Webtracking kan plaatsvinden ongeacht of u ingelogd of geregistreerd bent op de socialmediaplatforms. Zoals eerder uitgelegd, hebben wij helaas vrijwel geen zeggenschap over de door socialmediaplatforms gebruikte webtracking-methodes. Zo zijn wij bijvoorbeeld niet in staat om webtracking uit te schakelen.

De rechtsgrondslag voor de webtracking-methodes is artikel 6 lid 1 sub f van de GDPR. Het optimaliseren van socialmediaplatforms en de betreffende fanpagina's wordt voor bovenstaande bepaling beschouwd als een gerechtvaardigd belang.

Voor nadere informatie over ontvangers en categorieën van ontvangers en de bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn verwijzen wij naar het privacybeleid van de platformexploitanten. Wij hebben hier geen enkele zeggenschap over.

U kunt informatie over de rechten die u ter beschikking staan voor het voorkomen van deze webtracking-methodes vinden in het privacybeleid van de platformexploitanten. Ook kunt u contact hierover opnemen met de platformexploitanten met behulp van de in het onderdeel ""juridische informatie"" van hun desbetreffende websites vermelde contactgegevens.

Wij zijn slechts zeer beperkt in staat om invloed uit te oefenen op de verstrekking van statistische gegevens aan ons door exploitanten van socialmediaplatforms en dit te voorkomen. Wij zorgen er echter wel voor dat wij geen aanvullende optionele statistische gegevens ontvangen.

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat socialmediaplatforms uw profiel en gegevens over uw gebruiksgedrag zullen gebruiken voor het analyseren van bijvoorbeeld uw gewoontes, persoonlijke relaties en voorkeuren enz. PreZero Belgium BV heeft geen zeggenschap over de verwerking of bekendmaking van uw gegevens door socialmediaplatforms.

7. Uw rechten als betrokkene

Op grond van artikel 15 lid 1 van de GDPR heeft u het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die van u bewaard worden.

Als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, heeft u eveneens recht op rectificatie (artikel 16 van de GDPR), wissing (artikel 17 van de GDPR) en beperking van de verwerking (artikel 18 van de GDPR) van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub e of f, heeft u een recht van bezwaar op grond van artikel 21 van de GDPR. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, zullen uw gegevens daarna niet meer verwerkt worden, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen waarvoor het belang van de betrokkene bij het bezwaar moet wijken.

Als u de verwerkte gegevens zelf verstrekt heeft, heeft u een recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20 van de GDPR.

Als de gegevensverwerking uitgevoerd wordt op basis van op grond van artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a van de GDPR verleende toestemming, kunt u die toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerking.

Stuur in bovengenoemde gevallen, of wanneer u vragen of klachten heeft, een brief of een e-mail naar de afdeling voor gegevensbescherming. U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die gevestigd is in de regio waar u woont of waarin de verwerkingsverantwoordelijke gevestigd is, heeft jurisdictie.

8. Functionaris voor gegevensbescherming

Neem voor nadere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens of het uitoefenen van uw rechten contract op met de afdeling voor gegevensbescherming op:

PreZero Belgium BV
- Afdeling voor gegevensbescherming -

Delori-Maeslaan 1
9940 Evergem
België

E-mail: dataprotection-be@prezero.com