Compliance

Compliance

Vandaag de dag is compliance ingewikkelder dan ooit. In een mondiale omgeving worden de juridische uitdagingen steeds groter. Daarom passen wij voortdurend onze processen en systemen aan het juridische kader aan. Om het belang van compliance voor ons te onderstrepen, hebben wij dit stevig verankerd in de beleidsdoelstellingen van ons bedrijf: “Wij houden ons aan toepasselijke wetten en interne richtlijnen”. Compliance is derhalve een actief bestanddeel van onze bedrijfscultuur. Wij maken gebruik van een managementsysteem voor compliance dat u als klant, zakenpartner of werknemer van het bedrijf in staat stelt om te handelen op basis van gestandaardiseerde en bindende structuren. Om ervoor te zorgen dat wij aan de beleidsdoelstellingen van ons bedrijf kunnen voldoen is het belangrijk om potentieel wangedrag in een vroeg stadium te identificeren. Een manier om dit te doen is ervoor te zorgen dat alle informatie over potentiële complianceschendingen aan ons gemeld wordt.

Er is sprake van een complianceschending wanneer toepasselijke wetgeving of intern beleid in België of daarbuiten door onze werknemers of ten opzichte van onze werknemers geschonden wordt bij de uitvoering van hun taken. Voorbeelden van dergelijke schendingen zijn corruptie, overtreding van mededingingswetten en antitrustwetten, schendingen van de bescherming van gegevens en overtredingen met betrekking tot de boekhouding, financiën en belastingen. Wij vertrouwen erop dat onze werknemers, samen met onze klanten en zakenpartners, ons helpen om complianceschendingen te detecteren en te voorkomen. Als u tekenen van een complianceschending opmerkt, zijn er verschillende manieren om dit te melden. Welke methode u ook kiest om uw zorg kenbaar te maken aan ons, wij verzekeren u dat iedere melding strikt vertrouwelijk behandeld zal worden - en anoniem, indien u dat wenst.

Compliance Officer

Wanneer u een complianceschending wilt melden of vragen over compliance heeft, kan u onze Compliance Officer contacteren op: PreZero Belgium SRL, Delori-Maeslaan 1, 9940 Evergem, België, e-mail: compliance-be@prezero.com

Online meldsysteem

Wij hebben een online meldsysteem in gebruik genomen als aanvullende optie voor het verstrekken van informatie over potentiële complianceschendingen. Alle binnenkomende informatie wordt verwerkt door onze Compliance Officer.

Het online meldsysteem is een op internet gebaseerde applicatie, waar toegang toe kan worden verkregen vanaf ieder met internet verbonden apparaat via de volgende link: